Helfo refusjon

Helfo refusjon

En stor del av behandlingene dine kan gi deg rett til refusjon fra Helfo

Refusjon er en økonomisk støtte fra Helfo som du får for en del utvalgte behandlinger, samt om du er rammet av visse sykdommer. Sjekk linken for å se hvilke sykedomer dette gjelder; https://helfo.no/helseaktor/tannlege.

Mange pasienter er ikke klar over retten de har til refusjon fra Helfo. Behandleren har heller ikke alltid nødvendig kunnskap til å legge merke til at pasienten kan ha en diagnose som kan gi rett til redusert pris.

Direkte oppgjør med Helfo

Vi har direkte oppgjør med Helfo og har tatt flere kurser hos Helfo, for å kunne hjelpe nettopp deg som har rett til økonomisk støtte pga. dine plager og sykdommer. Vi gjennomfører alltid en fullstendig helsedeklarasjon som kan være grunnlag for rettighetene dine til refusjon for din tannlegebehandling. 


Nedenfor følger de vanligste behandlingene som gir rett til refusjon:

 • Kirurgisk trekking av tenner
 • Bittfysiologisk undersøkelse og behandling med biteskinne for dem som gnisser/presser tenner (pasienter med symptomer, som smerte i kjeveledd samt tyggemuskler og hodepine)
 • Behandling av pasienter med problemer knyttet til tannløsning (periodontitt)
 • Du som lider nedsatt bevegelsesevne (som f.eks. parkinsons sykdom der du får hjelp med munnhygiene), demens eller Alzheimers sykdom
 • Munntørrhet
 • Tannslitasje
 • Akutte plager som forårsakes av bland annet tannabscess (refusjon gis ved punktering av tannabscess), undersøkelse og bilder om man er hoven pga. visdomstenner samt kirurgisk trekking av dem
 • Pasienter med sjelden medisinsk tilstand (SMT-listen som er delt i to, A-listen og B-listen https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-tannlege). Klikk på den gitte linken for å se hvilke sykdommer som står på listen
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling Helfo gir økonomisk støtte til behandling av pasienter med store risikoer for spredning av infeksjoner fra munnhulen til den øvrige kroppen. Tilstandene er følgende:
  • Hjerteoperasjon
  • Dialysebehandling
  • Organtransplantasjon og etterfølgende immunsuppressiv behandling
  • Benmargstransplantasjon
  • Stamcellebehandling
  • Høydose cellegiftbehandling
  • HIV/AIDS
  • Kreftpasienter med skjelettmetastaser i forbindelse med behandling av benmodulerende medikamenter
  • Strålebehandling mot kjeven ved kreftsykdom og/eller ved medisinassosiert osteonekrose i kjeveben
  • Ufullstendig emalje/dentinformasjon på tennene (amelogenesis imperfecta og dentinogenesis imperfecta)
  • Medfødt fravær av anlegg for tenner
  • Metallallergier
  • Spiseforstyrrelser
  • Om din lege bekrefter at din sykdom kan lede til nedsatt immunforsvar slik at det er farlig å ha infeksjon i munnen kan det være grunn til krav på refusjon. 

Helfo refusjon – Våre tannleger 

Vi setter høye krav innen kompetanse hos våre tannleger på Clear Tannlegesenter og benytter oss av det seneste og toppmoderne utstyr for å gjøre behandlingen din enkel og skånsom for deg. Vi er veldig nøye med helseskjema som du fyller ut for å finne ut om du har rett til krav på refusjon for din tannbehandling. 

Om du føler deg usikker, kan du ved en gratis konsultasjon hos oss finne ut om du har rett på refusjon fra Helfo. Ring 23654343!

Sist endret: tirsdag 25 februar, 2020
Publisert av: Clear Tannlegesenter